emcomm emergency communications

Communicatieadvies en creatie

EmComm adviseert over corporate communicatie en marketingcommunicatie. We begeleiden uiteenlopende creatieve processen en producties.

Tijdens een persoonlijk gesprek verkennen wij uw ambities en voorkeuren. We kijken naar de mensen die uw organisatie vormen, naar de gezamenlijke identiteit. Dan analyseren we het imago: hoe de buitenwereld of uw achterban uw organisatie ziet.

Daarna kunnen we werken aan overtuigende communicatie, waarmee u draagvlak of voorkeur voor diensten of producten creëert. Daarvoor koppelen we informatie aan inspiratie en verleiding. Met enthousiasme en focus krijgt EmComm mensen in beweging.

Creatieve conceptontwikkeling

Na een briefing kunnen wij aan de slag. We werken samen met beproefde partners uit onze netwerken, waaronder 'deCluster'. We organiseren en maken heldere keuzes. En scheppen zo ruimte voor creativiteit.

We betrekken u graag in dat proces; om samen tot verfrissend creatieve communicatiemiddelen te komen. EmComm verlaat de gebaande paden om uw doelgroepen én u plezierig te verrassen.


Concepten gaan leven, brengen mensen in beweging.