emcomm emergency communications

Publiciteit verwerven

EmComm weet de weg in media, relevant voor de sectoren en markten van onze opdrachtgevers.

Content management is 'King'!

Sinds 1999 beheren wij content management systemen voor websites, intranetten, portals en e-mailingmodules. We zijn goed thuis in het schrijven voor 'het web' en in seo-geoptimaliseerd content management. Daar plukt u de vruchten van.

Investeren in mediarelaties

We onderhouden goede contacten met uiteenlopende netwerken, communities en media. Zo zorgen we voor publiciteit op de momenten dat het erop aan komt.

Publiciteit verwerven is een vak apart. Public relations bedrijven is meer dan het versturen van een persbericht. Nader beschouwd blijkt 'free publicity' zelden gratis.


Profiteert u van onze mediacontacten?